آخرین خبر/ تصویری از یکی از مناطق شیراز در سال ۱۳۰۷ خورشیدی را مشاهده می کنید.

به نظر شما اینجا کدام یک از خیابانهای شهر تاریخی شیراز است؟
دلیل حضور این همه افراد نظامی در این عکس چیست؟

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online