باشگاه خبرنگاران/ طرح بزرگ آب‌رسانی به تربت حیدریه در کمیته فنی آبفای خراسان رضوی با برآورد اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال تصویب شد.

علیرضا عباسی، مدیرعامل آبفای تربت حیدریه عنوان کرد: با اجرای طرح بزرگ آبرسانی به تربت حیدریه شامل ۱۳ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال، تملک زمین، حصار کشی، خرید تجهیزات برقی و برقرسانی، ۱۰۰ لیتر در ثانیه به توان تولید آب شهر افزوده می‌شود.
او افزود: کسری تامین آب این شهر در حال حاضر معادل ۱۴۰ لیتر در ثانیه است که از طریق خرید آب خام از سایر ارگان‌ها نظیر شهرداری و ارتش جبران می‌شود.
مدیر عامل آبفای تربت حیدریه  ادامه داد: قرارداد مطالعات بلندمدت تامین آب شهر تربت حیدریه هم با پیگیری آبفا شهرستان توسط شرکت آب منطقه‌ای استان به شرکت مشاور ابلاغ شد و در حال پیگیری اعلام نتایج مطالعات شرکت مشاور هستیم.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today