صدا و سیما/ بر اساس آخرین نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی شانگهای، دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانست برای نخستین بار در حوزه موضوعی زیست فناوری رتبه جهانی کسب کند.

مجید غیور مبرهن، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این رتبه بندی در جایگاه ۳۰۱ تا ۴۰۰ جهانی و رتبه دوم کشوری قرار گرفت، بیان کرد: این دانشگاه در حوزه موضوعی Public Health رتبه اول کشوری و رتبه جهانی ۲۰۱ تا ۳۰۰، در حوزه موضوعی Clinical Medicine رتبه سوم کشوری و رتبه جهانی ۴۰۱ تا ۵۰۰ و در حوزه موضوعی داروسازی و علوم دارویی رتبه دوم کشوری و رتبه جهانی ۴۰۱ تا ۵۰۰ را کسب کرده است.
مبرهن افزود: نظام رتبه‌بندی شانگ‌های یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که از سال ۲۰۰۳ توسط دانشگاه شانگ‌های ژیائوتنگ چین انجام و منتشر می‌شود.
وی گفت: رتبه بندی موضوعی شانگ‌های بر اساس شاخص تعداد مقالات ISI که Q۱ هسنند، شاخص استنادات نرمال شده، تعداد مقالات ISI بین المللی، تعداد مقالات ISI چاپ شده در مجلات برتر و تعداد جوایز کسب شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ارزیابی و رتبه بندی می‌شوند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: تا سال گذشته دانشگاه در سه حوزه موضوعی در رتبه بندی شانگ‌های حضور داشت که امسال در حوزه موضوعی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) نیز توانست ورود پیدا کرده و رتبه جهانی کسب کند.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today