باشگاه خبرنگاران/ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: ۴۰ پروژه بهداشتی و درمانی امسال در لرستان افتتاح می‌شود.

بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اظهار کرد: مهمترین رکن و سرمایه وزارت بهداشت، نیروی انسانی است که چند موضوع تبدیل وضعیت و ایجاد امنیت شغلی، نیرو‌های شرکتی و قراردادی و طرحی در حال خدمت مطرح می‌باشد که در همین راستا مسیری را در حال پیگیری هستیم که این نیرو‌ها تبدیل وضعیت شوند.
او افزود: در خصوص نیرو‌های طرحی، لفظ طرحی شاغل در کرونا را مطرح می‌کنیم، فارغ از اینکه الان سر کار هستند یا نه البته کسانی که در ایام کرونا وزارت بهداشت را یاری دادند حتما شامل این طرح می‌شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد: یکی دیگر از کار‌ها مجوز استخدامی در وزارت بهداشت است که مراحل نهایی را طی می‌کند و با عدد ۳۰ تا ۴۰ هزار نفری آزمون برگزار و سهیمه قابل توجهی برای پرستار و گروه‌های بهداشتی و درمانی کرونا را انجام خواهیم داد.
رحیمی عنوان کرد: در لرستان تا پایان سال ۴۰ پروژه به بهره برداری می‌رسد که اکثرا بهداشتی هستند که مهم است زیر ساخت بهداشت ارتقا یابد و سه پروژه بیمارستانی در استان داریم و این پروژه‌های مهم حوزه بیمارستانی است و همزمان با هفته دولت نیز ۱۵ پروژه افتتاح می‌شود.
او با اشاره به اعتبارات بیمارستانی لرستان، گفت: هر سه پروژه از مصوبات سفر ریاست جمهوری است که بخشی از اعتبار بیمارستان نیایش در قالب ماده ۵۶ از محل منابع بانکی تزریق و مضاعف بر آن از ماده ۳۷ و وزارتی هر سه پروژه تحت حمایت هستند تا سرعت جریان ساخت افزایش یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از دلایل سفر عین الهی به لرستان بررسی پیگیری پروژه‌های عمرانی است و بعد از مصوبات سفر میزان منابع را بیشتر و به سرعت تزریق می‌کنیم.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy