باشگاه خبرنگاران/ سرپرست اداره کل محیط‌زیست استان سمنان از رؤیت یوز ماده موسوم به تلما به همراه چهار توله در زیست‌کره توران شاهرود خبر داد.

علی ظاهری، سرپرست اداره کل محیط‌زیست استان سمنان اظهار کرد: این یوز ماده موسوم به تلما امروز یکشنبه در زیست کره توران در شهرستان شاهرود که تنها زیستگاه یوز زادآور دنیا است، دیده شده است.
وی افزود: خبر خوب این است که تلما با چهار توله خود دیده شده است.
سرپرست محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه بعد از اتفاقاتی که درباره ایران شاهد بودیم زادآور تلما آن هم با چهار توله خبر مسرت بخشی است، گفت: امیدها برای تعدد نسل یوز زنده شده است.
توران شاهرود تنها زیستگاه یوز زاد آور در ایران است که همچنان امید برای ازدیاد نسل مهمترین گونه جانوری کشور در آن زنده است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today