باشگاه خبرنگاران/ در ۶ ماه نخست امسال، از ۳۰ فقره تصرف عرصه‌های طبیعی در چهارمحال و بختیاری رفع تجاوز شد.

اصغر احمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال، از ۳ فقره تصرف جنگل و ۲۷ فقره تصرف مرتع در استان به میزان ۳۸.۳۹ هکتار رفع تجاوز شد.
وی افزود: رفع تجاوز جنگل در شهرستان لردگان و رفع تجاوز مرتع در شهرستان‌های بروجن، لردگان، سامان و خانمیرزا اتفاق افتاد.
احمدی اضافه کرد: همچنین در این مدت، ۳۲۷.۳ هکتار جنگل و مرتع خلع ید شد.
وی ادامه داد: این میزان شامل ۱۹۸ فقره پرونده بود که در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا، بروجن، شهرکرد، فارسان، و بن اجرا شدند.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday