باشگاه خبرنگاران/ ۳۶۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شده است.

اصغر احمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، از رفع تصرف ۳۰ فقره عرصه‌های طبیعی در استان خبر داد.
وی اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، سه فقره تصرف جنگل و ۲۷ فقره تصرف مرتع به میزان ۳۸.۳۹ هکتار رفع تجاوز شد.
احمدی افزود: این رفع تصرفات در شهرستان‌های بروجن، لردگان، سامان و خانمیرزا بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: همچنین در این مدت، ۳۲۷.۳ هکتار جنگل و مرتع خلع ید شد.
وی ادامه داد: این میزان رفع تصرفات شامل ۱۹۸ فقره پرونده بود که در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا، بروجن، شهرکرد، فارسان، و بن اجرا شدند.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday