صدا و سیما/ حدود 2 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از ابتدای سال تاکنون در تاسیسات گردشگری استان اقامت داشتند.

هادی شاهوردی، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۶۵۴ گردشگر از ابتدای سال تاکنون در تاسیسات گردشگری استان اقامت داشتند اظهار کرد: این تعداد گردشگر در ۱۹۱ مورد از تاسیسات گردشگری حضور داشتند. 
شاهوردی افزود: گردشگران در این مدت بیشتر در شهرستان‌های طبس، فردوس و بیرجند اقامت داشتند.
وی گفت: عمده گردشگران خارجی از کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس، ایتالیا، فرانسه، سوئد و سوئیس به خراسان جنوبی آمدند.
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی همچنین اظهار کرد: گردشگران از کشور‌های آسیایی از جمله افغانستان، پاکستان و چین، خراسان جنوبی را به عنوان مقصد سفرشان در این مدت انتخاب کردند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today