صدا و سیما/ مدیر جهاد کشاورزی گالیکش گفت: زنبورداران برای سرشماری کندو های خود با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کنند.

علی وزیری، مدیر جهاد کشاورزی گالیکش با اشاره به آغاز سرشماری کندوهای زنبور عسل استان و شهرستان از هفته آینده اظهار کرد: زنبورداران برای سرشماری کندو های خود با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کنند.
علی وزیری از زنبورداران خواست از ۱۶ تا ۲۸ مهر زنبور داران هرگونه جابه‌جایی و کوچ کندوها را متوقف کنند تا ضمن سرشماری از مزایای آن مانند بهره مندی از سهمیه شکر، سهمیه دارو و عضویت در شرکت تعاونی زنبور داران بهره مند شوند.
وی افزود: هرساله ۳۰۰ زنبوردار شهرستان گالیکش بیش از ۱۸۰ تن عسل بهاره و ۱۰۰ تن عسل پاییزه تولید می‌کنند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today