صدا و سیما/ فردا و پس‌فردا جوی آرام، ابرناک و وزش باد در استان پیش‌بینی می شود.

زینب اکبری، کارشناس هواشناسی لرستان اظهار کرد: برای فردا و پس فردا جوی آرام و آسمانی صاف و آفتابی همراه با رشد جزیی ابر در مناطق شرقی استان پیش بینی می شود.
اکبری افزود: طی این مدت افزایش سرعت وزش باد تا نسبتا شدید در استان خواهیم داشت. 
همچنین فردا و پس فردا دماهای روزانه در اغلب نقاط استان روند کاهشی خواهند داشت.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy