باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: پرداخت هزینه درمان، لوازم کمک توانبخشی و مناسب‌سازی محیط زندگی سالمندان در حال انجام است.

سلمان حسینی، مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به شعار هفته جهانی سالمند با عنوان تاب آوری و مشارکت زنان سالمند عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به بافت سنتی استان عمده سالمندان و معلولان در نزد خانواده‌ها نگهداری می‌شوند که در این زمینه بهزیستی از طریق پرداخت مستمری و سایر خدمات از آن‌ها حمایت می‌کند.
او از ارائه خدمات توانبخشی به ۴ هزار سالمند تحت پوشش خبر داد و گفت: ارائه خدمات ویژه به سالمندان همواره مورد توجه ویژه بهزیستی بوده و پرداخت هزینه درمان، لوازم کمک توانبخشی و مناسب سازی محیط زندگی سالمندان و... در حال انجام است و بیش از هزار سالمند مستمری بگیر از سازمان بهزیستی هستند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان به فعالیت دو مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان زن و مرد در زنجان و هیدج اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۲۰۰ سالمند مقیم این مراکز هستند و ۳ مرکز روزانه و ۲ بنیاد فرزانگان نیز در استان به سالمندان خدمات ارائه می‌دهند.
حسینی به فعالیت اولین پردیس زوجین سالمند در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این مرکز زوج‌های سالمند می‌توانند بصورت مجزا و در سوئیت اختصاصی خود زندگی کنند و از خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی و مراقبتی این مرکز بهره‌مند شوند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today