مهر/ رئیس دانشگاه تبریز گفت: تجمع دیروز دانشجویان اغتشاش نبود و هیچ دانشجویی آسیب ندیده و پای هیچ نیروی امنیتی هم به دانشگاه باز نشد.

صفر نصراله زاده، رئیس دانشگاه تبریز اظهار کرد: روز شنبه، نهم مهرماه، تعدادی دانشجو در داخل دانشگاه جمع شدند و مسالمت آمیز با آنها برخورد شد و هیچ‌گونه اتفاق خاصی هم نیافتاد.
وی ادامه داد: دانشجویان شعار می‌دادند اما شعارهای آنها هنجارشکن نبود و نهایتاً به درب اصلی فشار آوردند و تعدادی دانشجو به خارج از دانشگاه رفتند.
وی افزود: دانشجویان مطالبه خاصی نداشتند، حتی ما در میان آنها هم حضور یافتیم، مطالبه آنها را هم پرسیدیم، اما مطالبه خاصی نداشتند و نهایتاً گفتند زن، زندگی و آزادی و مطالبه خاصی نبود.
نصراله زاده خاطرنشان کرد: ما به دانشجویان گفتیم به داخل دانشگاه بیایید و اکثراً آمدند و تعداد قلیلی بیرون ماندند اما در داخل دانشگاه هیچ دانشجویی دستگیر نشد و نیروهای امنیتی هم نیامدند.
وی یادآور شد: داخل دانشگاه حتی به دانشجویی کمترین آسیب هم وارد نشد و هیچ اموالی از دانشگاه تخریب نشد، حتی شیشه‌ای هم شکسته نشد.
وی در پایان تاکید کرد: تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز اغتشاش نبود، به‌گونه‌ای اعتراض بدون هدف و مسالمت آمیز بود.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today