صدا و سیما/ دفتر امام جمعه میبد اظهارات منسوب به آیت‌الله اعرافی در خصوص اتفاقات اخیر را تکذیب کرد.

اخیرا نقل قولی از آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر این که " رقص کنان روسری را از سر برداشتند، رقص کنان عبا و عمامه را هم از روحانیون بر خواهند داشت". 
با پیگیری‌های به عمل آمده و کسب اطلاع از دفتر آیت الله اعرافی مشخص شد این اظهار نظر یک خبر جعلی و دروغ بوده است که به منظور تخریب وجهه روحانیت در حوادث اخیر ساخته و منتشر شده است.
در روز‌های اخیر تولید و انتشار خبر‌های دروغ و جعلی به منظور تحریک احساسات عمومی و موضعگیری علیه نظام افزایش یافته است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today