مهر/ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امسال ۱۰۲ هزار و ۴۵۸ تن گندم از اراضی کشاورزی استان از طریق کاشت آبی و دیم برداشت شده است.

لطف‌الله رضایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه امسال بیش از ۸۹ هزار و ۸۳۲ تن گندم از مزارع آبی و ۱۲ هزار و ۶۲۶ تن نیز از اراضی دیم استان سمنان گندم برداشت شده است، تاکید کرد: سال زراعی گذشته منتهی به مهرماه امسال، بیش از ۲۲ هزار و ۶۰ هکتار از وسعت اراضی کشاورزی آبی و ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی دیم در استان سمنان زیر کشت گندم رفت.
وی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم در استان سمنان امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است، خاطرنشان کرد: امسال میزان خرید گندم از کشاورزان در استان سمنان بیش از ۶۴ هزار تن بوده و با احتساب خرید بذر گندم، مجموع میزان خرید گندم در استان سمنان به ۷۰ هزار تن رسید.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: این رقم نسبت به سال گذشته که ۴۲ هزار و ۷۳۵ تن گندم از گندم کاران استان سمنان خریداری شد؛ جهش خوبی داشته است.
رضایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش عملکرد تولید گندم در استان سمنان در سال زراعی جدید، تصریح کرد: در سال زراعی جدید نیز ۲۲ هزار و ۶۰ هکتار از اراضی آبی و ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دیم در استان سمنان زیر گشت گندم می‌رود.
وی یادآور شد: پیش‌بینی و برآورد میزان تولید گندم در استان سمنان برای سال آینده بیش از ۱۲۰ هزار تن است که این برآورد باید با تلاش همه مدیران و کارشناسان و بهره‌برداران بخش زراعت در جهاد کشاورزی در سراسر این استان محقق شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از برنامه‌ریزی برای کشت جو در ۱۸ هزار و ۷۶۲ هکتار از اراضی آبی و پنج هزار و ۵۱۲ هکتار از دیم‌زارهای استان سمنان در سال آبی جدید خبر داد و افزود: برآورد می‌شود که ۷۵ هزار تن محصول جو از مزارع آبی و ۶ هزار و ۶۰۰ تن از این محصول از مزارع دیم استان سمنان در سال آبی آینده برداشت شود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today