مهر/ مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: طرح گازرسانی به روستاهای زردلان گرمسیر و سردسیر شهرستان هلیلان در ۳ فاز اجرایی می‌شود.

محمود کشاورز، مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام اظهار کرد: در فاز اول روستاهای بهاره‌دول، روبره، تورم، کله‌گه، سرچلوسگان علیا و سفلی، بی شی، پیازآباد، پیامن‌علیا و سفلی، سول‌آباد، بن‌جوب پیامن، سرویان، گولاب، بانقلا، چاله‌چاله، کپرگه، دم‌زرد، شهنیار و کشور گازدار می‌شوند که هم اکنون پیمانکار در حال اجرای کار بوده و کار گازرسانی به این روستاها هم‌اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی اظهار کرد: پیمانکار گازرسانی به روستاهای زردلان سردسیر شامل پاتخت، شاهران، سیرکانه، گلدره، میدر علیا و سفلی، چنار آباد، باغ، چاله‌خشک در قالب فاز دوم انتخاب شده و هم اکنون در حال انجام کارهای قبل از اجرا و تجهیز کارگاه می‌باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: در اواخر شهریور ماه سال جاری برای گازرسانی به ۲ روستای ورمله و داربید، پیمانکار انتخاب و در حال انعقاد قراردارد می‌باشد که در قالب فاز سوم عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای باقیمانده هلیلان انجام خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه شهرستان هلیلان دارای یک شهر و ۶۳ روستا است، گفت: از این تعداد یک شهر و ۳۲ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ۳۱ روستای دیگر در دست اجرا است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۱ درصد جمعیت روستایی این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: با گازرسانی به این تعداد روستا ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری و روستایی هلیلان ۱۰۰ درصد خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه در صورت نداشتن معارضین محلی، تلاش می‌شود این ۳۱ روستای باقیمانده امسال و سال آینده گازدار شوند، اظهار داشت: تلاش می‌شود در کمترین زمان‌ممکن این تعداد روستا گازدار شوند تا گامی در راستای محرومیت زدایی منطقه برداشته شود.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/