ایسنا/ مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: در صورتی که زوج‌های نابارور به مراکز دولتی مراجعه کنند ۹۰ درصد هزینه‌های درمان توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

نورالدین رحیمی، مدیرکل بیمه سلامت ایلام اظهار کرد: تمام افراد فاقد بیمه به صورت رایگان بیمه می‌شوند، هم اکنون ۳۱۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و افراد فاقد بیمه نیز می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند.
وی گفت: سه دهک اول  بدون اینکه مراجعه‌ای به ادارات کل بیمه سلامت و یا دفاتر پیشخوان داشته باشند، با استفاده کد ملی به صورت رایگان بیمه شده‌اند و می‌توانند از خدمات بستری و سرپایی استفاده کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام با بیان اینکه خدمات درمان ناباروری نیز به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، تمام زوج‌های نابارور در سامانه ثبت نام می‌شوند و در سال ۳ بار می‌توانند از خدمات ناباروری استفاده کنند، تصریح کرد: این افراد در گذشته تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانستنداز خدمات ناباروری استفاده کنند، اما هم اکنون سقف برداشته شده و در صورتی که به مراکز دولتی مراجعه کنند ۹۰ درصد هزینه‌های بحث ناباروری توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود.
رحیمی با تاکید بر اینکه در صورتی که به مراکز خصوصی و خیریه مراجعه کنند، تعرفه این دو بخش نیز توسط بیمه پرداخت می‌شود، گفت: تمام مادران باردار به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، فرزندان آن‌ها نیز تا ۵ سال به صورت رایگان تحت پوشش بیمه هستند و می‌توانند از خدمات بهداشت و درمان در حوزه سلامت استفاده کنند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/