فارس/ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده ‌نفتی استان ایلام گفت: در ایام اربعین 3 میلیون زائر در ایلام تامین سوخت شدند.

علی‌اصغر چاغروندی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ایلام عنوان کرد: منطقه ایلام یکی از مناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که با ۵۷ باب جایگاه عرضه سوخت بنزین، نفتگاز و سی ان جی و استقرار ۶ باب جایگاه سیار وظیفه پذیرایی و‌ تأمین سوخت بیش از ۳ میلیون زوار در کنگره عظیم اربعین حسینی را عهده دار بوده است.
وی افزود: جایگاه های عرضه فرآورده‌های نفتی استان به عنوان بازوان توانمند منطقه به خصوص آنهایی که در مسیر تردد زائرین قرار داشتند به موازات تلاش بی وقفه جهت خرید و توزیع به موقع سوخت و با زیبا سازی جایگاه‌ها، تطهیر نمازخانه‌ها، نصب آب سرد کن و نظافت مستمر جایگاه همواره در اربعین حسینی نقش آفرین بوده‌اند که این امر موجب خشنودی و رضایت زائرین گرامی شرکت کننده در حماسه عظیم پیاده روی اربعین حسینی شد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده ‌نفتی استان ایلام با بیان این که جایگاه‌های عرضه سوخت خدمات مطلوبی را به زوار ارائه داده‌اند گفت: مالکین و متصدیان مجاری عرضه سوخت استان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و رفاه حال زائران شرکت کننده در حماسه عظیم پیاده روی اربعین حسینی در کنار سوخت رسانی شبانه روزی و بی وقفه در جایگاه ها پذیرایی و خدمت رسانی متنوعی در زمینه های مختلف رفاهی از زوار ارائه کردند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/