مهر/ فرمانده انتظامی کردستان از آزادی ۱۵۰ نفر از افراد کم تقصیر و فریب خورده در اغتشاشات اخیر استان خبر داد.

سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی کردستان اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ نفر از افراد کم تقصیر در اغتشاشات اخیر استان کردستان آزاد شده اند.
وی افزود: این افراد در صحنه اغتشاش حضور داشته و گاهی اقداماتی انجام داده بودند، اما مورد رأفت نظام قرار گرفته و با اخذ تعهد از زندان آزاد شده‌اند.
فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: این افراد در صحنه اغتشاشات اخیر در سطح استان حضور داشتند، اما بر اساس بررسی‌های انجام شده، سابقه محکومیت یا جرم نداشته و تعهد داده‌اند که مشکل‌ساز نشوند.
سردار آزادی از بررسی پرونده اغتشاشگران و تهدیدکنندگان امنیت مردم در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: با عناصری که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم و اموال عمومی تعرض کردند، برخورد سختی می‌شود.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online