ایرنا/ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: سند آمایش صنعتی، معدنی و تجارتی استان خراسان جنوبی که در دست بررسی و تدوین است، مبنای بسیاری از اقدامات در این حوزه محسوب می‌شود.

جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: سند آمایش صنعتی خراسان جنوبی جزو طرح‌های مهم آینده صنعت و معدن و تجارت استان است.
وی تاکید کرد: این سند باید با دقت و در نظر گرفتن تمامی جوانب و ظرفیت‌های استان برای چشم‌انداز آینده تدوین شود و تسهیلات برای واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در آینده براساس همین سند پیش‌بینی خواهد شد.
معاون استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از الگوی توسعه انقلاب صنعتی گفت: در بخش کشاورزی الگوی توسعه خراسان جنوبی که شمول زیادی را در بر می‌گیرد، بیش از ۵۰ هزار خانوار ارتزاق می‌کنند.
وی با تاکید بر مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و صنعت با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله خراسان جنوبی و مشکلات آبی در این استان افزود: همه این موارد در سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری خراسان جنوبی باید مد نظر قرار داشته باشد.
اشرفی اظهار کرد: توجه به زیست بوم خراسان جنوبی و سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری استان در روند اجرای طرح‌ها موثر است و طرح‌هایی که با این زیست بوم سازگار نیست نباید در سند آمایش صنعتی استان پیش‌بینی شود.
نشست ستاد سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی با محوریت سند آمایش صنعتی، معدنی و تجارتی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی برگزار شد.
در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و وضعیت بنگاه‌ها، طرح‌های صنعتی و پروژه‌های تحول استان ارائه شد.
تشریح و تبیین پروژه توازن سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان و بررسی طرح‌های پیشنهادی در قالب سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری همچنین تبادل نظر درخصوص طرح‌های اولویت‌دار در این حوزه از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.
بنا به این گزارش سند آمایش صنعتی، معدنی و تجارتی استان خراسان جنوبی با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسی، تدوین و اقدام است.

 
 
  
  
 

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today