باشگاه خبرنگاران/ معاون فنی شهرداری گرگان گفت: اجرای طرح پیاده‌راه در مرکز شهر گرگان در فاصله چهاراه میدان تا میدان شهرداری نیازمند اعتبار ملی است.

شهرام شاکری، معاون فنی شهرداری گرگان اظهار کرد: طرح پیاده راه از چهاراه میدان به سمت میدان شهرداری گرگان در سال ۹۹ تصویب شده است و اجرای کامل آن هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی گفت: این اعتبار برای اقداماتی نظیر کف سازی، جداره سازی، تعیین محور موازی برای جایگزین کردن ترافیک در نظر گرفته شده است.
شاکری ادامه داد: بودجه شهرداری گرگان حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که از این مقدار ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی برای کار‌های روزانه نظیر آسفالت و جدول سازی در سطح شهر می‌شود.
او افزود: برای تامین اعتبار این طرح با مشکل مواجه هستیم و باید از منابع ملی استفاده کنیم و محقق شدن این امر کمک نمایندگان مجلس را می‌طلبد.
شاکری گفت: بافت تاریخی گرگان حدود ۱۶۷ هکتار وسعت دارد و تاکنون اقداماتی نظیر کف سازی در قسمت‌های پاسرو و نعلبندان انجام شده است.
او افزود: برای اجرای طرح‌های نظیر پیاده راه با مشکلات سد معبر دستفروشان مواجه می‌شویم همان طور که در ۱۵ متری پاسرو با این مشکل مواجه شده‌ایم و نتوانستیم برنامه‌های مربوط به این خیابان را پیاده‌سازی کنیم.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today