آخرین خبر/ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.5 ریشتر، استان هرمزگان - حوالی فین را لرزاند.

بزرگی: 3.5
محل وقوع: استان هرمزگان - حوالی فین
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/07/14 15:41:40
طول جغرافیایی: 56.2
عرض جغرافیایی: 27.51
عمق زمین‌لرزه: 15 کیلومتر
نزدیک‌ترین شهرها:
32 کیلومتری فین (هرمزگان)
35 کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)
36 کیلومتری بندرعباس (هرمزگان)     
نزدیکترین مراکز استان:
36 کیلومتری بندرعباس
320 کیلومتری کرمان

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today