مهر/ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: دو شهرستان پارسیان و بستک و جزیره کیش در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: هرمزگان این هفته نیز در کنار شهرستان‌های آبی دو شهرستان و یک جزیره با وضعیت زرد شیوع کرونا دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه دو شهرستان پارسیان و بستک و جزیره کیش در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند، اظهار کرد: دیگر شهرستان‌های هرمزگان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.
نوروزیان خاطرنشان کرد: از تمامی هرمزگانی‌ها تقاضا داریم ضمن تکمیل واکسیناسیون، در محیط های بسته رعایت پروتکل‌های بهداشتی را سرلوحه امور قرار دهند.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today