مهر/ مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فعالیت پنج هزار و ۷۰۰ پرستار در بیمارستان‌های کرمانشاه خبر داد.

رضا پورمیرزا، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن روز بزرگداشت پرستاران و برنامه‌های مورد نظر در هفته پرستار، اظهار کرد: قشر پرستاران در تمامی ایام همیشه خدمت‌رسان مردم بوده و گاهی اوقات به دلیل کمبود نیرو در این حوزه شیفت‌های فشرده و افزایش میزان شیفت خواهند داشت.
وی افزود: براساس نیاز نیرو در حوزه پرستاری به صورت کشوری و استانی حتماً باید برنامه‌ریزی مناسب از لحاظ آموزشی و استخدامی داشته و در راستای تأمین نیرو در این بخش قدم برداشته شود.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تعداد مراکز و بیمارستان‌های استان کرمانشاه، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۶ بیمارستان در استان کرمانشاه ارائه خدمات داشته که ۱۸ مورد آنها دانشگاهی و هشت مورد غیر دانشگاهی هستند.
پورمیرزا به حضور چهار هزار و ۵۶۰ نفر در گروه پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی مشغول هستند تاکید و خاطرنشان کرد: از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ نفر پرستار و مابقی در بخش بهیاری، کمک پرستار، کارشناسی هوشبری و کارشناسی اتاق عمل مشغول ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به میزان پرستاران به کار گرفته شده در بیمارستان‌های غیر دانشگاهی، گفت: یک هزار و ۱۵۰ نفر در این بیمارستان‌ها در گروه پرستاری قرار داشته که از این تعداد نیز ۷۰۰ نفر پرستار و مابقی در سایر بخش‌های مربوطه مشغول هستند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today