مهر/ استاندار مازندران با اظهار اینکه سازوکارهای علمی برای پیشگیری و مدیریت بحران در استان وجود ندارد، داشتن مدیریت قوی را لازم دانست.

سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران اظهار کرد: خشکسالی و کم آبی از جمله دغدغه‌ها به شمار می‌رود؛ ولی امکان پیشگیری از بروز چنین حوادثی وجود دارد و باید طرح‌ها را به سیاست‌های اجرایی مبدل کنیم.
وی با عنوان اینکه در حوزه پیش‌بینی انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود، افزود: در امر پیشگیری اگر حوادث و اتفاقات را با دقت پیش‌بینی کنیم، هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه و حین بحران بسیار کاهش خواهد یافت.
وی با اظهار این که حوادث و بحران آثار و پیامدهای زیانباری برجای خواهد گذاشت، ادامه داد: گاه به دلیل ترک فعل‌ها یک مسئله عادی تبدیل به بحران می‌شود در حالی که با پیشرفت امکانات، می‌توان حوادث طبیعی را پیش بینی و پیشگیری کرد.
این مسئول با بیان اینکه متأسفانه هماهنگی سیستمی بین دستگاه‌ها برای پیشگیری و مدیریت بحران دیده نمی‌شود، گفت: سازوکار علمی برای پیشگیری از بحران‌ها وجود ندارد و ستاد بحران باید به مسئله پیشگیری توجه اساسی داشته باشد.
حسینی با اشاره به آثار و تبعات سیل و راه بندان جاده‌ای ادامه داد: عدم پیشگیری و پیش‌بینی سبب می‌شود گاه مردم هشت تا ۱۰ ساعت در راه بندان جاده‌های استان گرفتار شوند.
وی با اظهار اینکه نیازمند مدیریت قوی بحران هستیم، تصریح کرد: در مازندران بیشترین بحران‌ها در زمینه عمرانی است و سیل، زلزله از جمله تهدیدها به شمار می‌رود.
وی داشتن انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد مدیریت بحران را لازم دانست و گفت: 6 کارگروه مرتبط در حوزه مدیریت بحران وجود دارد و اقدامات پیشگیرانه در آن در اولویت قرار گیرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today