ایرنا/ رئیس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: شهردار دزفول استعفای خود را تقدیم شورای اسلامی شهر کرده است.

محمدحسن پرآور، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول اظهار کرد: سیدحسن عیسی زاده شهردار دزفول درخواست استعفای خود را براساس بند الف تبصره چهار ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شهرداران تقدیم شورای اسلامی کرد.
وی افزود: بعد از جلسه رسمی مورخ ۹ آذر موضوع به صورت غیرعلنی در جمع اعضای شورا مطرح و مقرر شد در اولین جلسه رسمی در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
سیدحسن عیسی زاده از ۱۵ ماه پیش تاکنون شهردار دزفول بوده است.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan.today