باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی استان مرکزی کاهش محسوس دما را برای استان پیش بینی کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه بارشی که در حال حاضر در مناطق غرب، شمال غرب و شمال کشور و برخی دامنه‌های البرز فعال است و بامداد امروز موجب برخی بارش‌ها در مناطق غرب و شمال استان شد.
این سامانه طی ساعات آینده تا اوایل امشب به فعالیت خود در استان ادامه خواهد داد، ولی در مجموع بارش‌های این سامانه بصورت رگبار باران و در ارتفاعات احتمال رگبار برف و به صورت پراکنده بوده و بطور کلی در اغلب مناطق قابل ملاحظه نخواهد بود.
با عبور سامانه بارشی از اواخر وقت امشب و ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی دمای هوا روند کاهشی خواهد یافت و این روند کاهشی در طی هفته آتی موجب کاهش محسوس دمای هوا خواهد شد.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today