ایرنا/ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه هیچ مشکل و کاستی برای تامین برق واحدهای نهضت ملی مسکن در استان جود ندارد، گفت: ظرفیت لازم در این زمینه ایجاد شده است.

پیام جوادی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان بیان کرد: از نخستین روز آغاز این طرح در استان با هدف تسریع در ساخت واحدها، تامین برق بخش کارگاهی پروژه ها انجام و تحویل پیمانکاران شد.
وی با باین اینکه زیرساخت های لازم برای شبکه های توزیع برق این پروژه ها نیز پیش بینی و اجرا شده است، اظهار داشت: شرکت توزیع برق استان وظیفه دارد تا زمان تحویل واحدهای مسکونی، تحویل انشعاب برق این مجموعه ها را انجام دهد که در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: با توجه به سرعت بالای پیشرفت پروژه ها در واحدهاتی نهضت ملی مسکن، تلاش می کنیم تا برق رسانی به واحدها نیز با همان سرعت انجام شود.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today