دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از کشف میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و محکومیت میلیاردی متخلف در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

موسی عباس زاده محمودی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از کشف میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و محکومیت میلیاردی متخلف در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
وی بیان کرد: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان زاهدان مستقر در ایست بازرسی در حین کنترل ترددها در بازرسی از یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار موفق به کشف مقدار ۲۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.
وی گفت: در همین راستا با تحویل سوخت به انبار شرکت نفت شهرستان زاهدان و توقیف ماشین متهم جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مرکز استان معرفی شد.
موسی عباس زاده محمودی گفت: با ارجاع پرونده به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان زاهدان متهم طی برگ احضاریه جهت بازجویی در شعبه حاضر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: درهمین راستا رئیس شعبه چهارم بدوی شعبه صالح به رسیدگی پرونده با عنایت به اقرار متهم و عدم ارائه مدارک و مستندات قانونی اتهام قاچاق سوخت را محرز دانست و از همین حیث راننده متخلف را علاوه بر ضبط سوخت های کشف شده به میزان ۲۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today