ایرنا/ معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: طرح آگاه‌سازی دختران و زنان با هدف مصون ماندن آنان از آسیب‌های اجتماعی از سوی بهزیستی زنجان آغاز شده است.

سکینه بیگلری، معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان اظهار کرد: این طرح در قالب برنامه های مشارکت اجتماعی تلاش می کند با به کارگیری رویکرد همیاری ضمن ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان و دختران و احیاء حقوق مادی ومعنوی آنها خدماتی را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بخصوص درسطح پیشگیری اولیه طراحی و تامین کند.
وی یادآور شد: اهمیت و ضرورت کسب دانش و اطلاعات مفید و افزایش سواد خودمراقبتی زنان و دختران به منظور مصون ماندن آنها از آسیب های اجتماعی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
بیگلری اظهار داشت: خودمراقبتی فعالیتی است هدفمند که با تاکید برکرامت انسانی سعی درارتقاءدانش وآگاهی، عزت نفس وخودشکوفایی بانوان ودختران درحوزه مسائل روانی، اجتماعی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی، با محوریت افزایش سواد رسانه ای دارد.
به گفته این مسئول، خود مراقبت همچنین برقراری یک شبکه ارتباطی سازنده بین نوجوانان، والدین نوجوانان وجوانان، زنان وارائه دهندگان خدمات تخصصی سلامت اجتماعی دارد تابتواند به استقلال، خودباوری واحیاء حقوق مادی ومعنوی خود دست یافته وبا تغییر مطلوب شرایط بر محیط زندگی کنترل نسبی داشته باشند.
معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان ادامه داد: بر این اساس این طرح درسال ۱۴۰۱ برای اولین بار دراستان زنجان در2 فاز فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه درفاز اول زنجان به عنوان استان میزبان کارگاه آموزشی تربیت مربی برای ۱۲۰ نفر از تسهیل گران استانهای قم، سمنان، یزد و سمنان به صورت آموزش مجازی برگزار کرده است، گفت: و همچنین ۱۸ تسهیل گراز مراکز مثبت زندگی استان زنجان نیز آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
بیگلری با بیان اینکه درفاز دوم طرح که در هفته خود مراقبتی از تاریخ سوم تا ۲۶ آذر ازطریق ۱۸ مرکز اجرای آن آغاز می شود افزود: تسهیلگران توانسته اند ۵۴۰ نفر از مخاطبین اصلی در 2 گروه سنی دختران نوجوان وجوان دارای دامنه سنی ۲۰-۱۳ سال و زنان جوان دارای دامنه سنی ۴۰-۲۰ سال را تحت پوشش طرح قرار داده و آموزش‌های لازم را به آنها ارائه دهند.
وی در خصوص محتوای آموزش طرح نیز خاطرنشان کرد: محورهای آموزشی این طرح در حوزه مسائل روانی - اجتماعی و پیشگیری از آسـیب های اجتماعی است و سعی دارد با محوریت افزایش سواد سلامت اجتماعی، سواد رسانه ای و برقراری شبکه ارتباطی سازنده بین نوجوانان و والدین آنها، اهداف پیش بینی شده طرح را محقق سازد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today