مهر/ با ورود سامانه سرد و بارشی جاده‌های مناطق ییلاقی و کوهستانی گلستان سفیدپوش شده و راهداران مشغول برفروبی هستند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today