صدا و سیما/ استاندار به همراه فرماندار قزوین از بازار به صورت سرزده بازدید کرد.

هر چند سوز و سرمای زمستان را می‌شد در نیمه آذر حس کرد، اما کسب و کار بازاری ها، حسابی داغ داغ بود.
محمدمهدی اعلایی، استاندار هم به همراه فرماندار قزوین امروز به صورت سرزده سری به بازار سنتی زد و با کسبه گفت‌وگو کرد.
اعلایی همچنین در جریان برخی از مشکلات این منطقه قرار گرفت.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today