برنا/ استاندار قزوین یک روز پس از حضور در جمع دانشجویان با عمل به وعده خود نماینده ای برای بررسی وضعیت احکام صادره برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی معرفی کرد.

محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین کمتر از ۲۴ ساعت پس از حضور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در پی مطالبات دانشجویان، نماینده خود را جهت بررسی وضعیت احکام صادره برای دانشجویان این دانشگاه معرفی کرد. 
براساس این دستور، سید رضی آقاسیدی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین موظف شده تا ضمن حضور در دانشگاه و بررسی احکام صادره و مذاکره با دانشجویان، در خصوص افرادی که برای آنها تصمیمات انتباهی اتخاذ شده، از تناسب و تعادل تصمیمات با اقدامات دانشجویان اطمینان حاصل کند.
در این دستورخطاب به آقاسید رضی آمده است: انتظار می‌رود که تساهل لازم در خصوص افرادی که پیشینه مقبول دارند یا مذعن و متوجه به اشتباهاتشان هستند به عمل آید.
استاندار قزوین روز پنجشنبه به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشگاه علوم پزشکی حدود سه ساعت به گفتگو با دانشجویان پرداخت و به آن‌ها وعده داد جهت بررسی وضعیت دانشجویانی ‌که برای آن‌ها احکامی در اتفاقات اخیر صادر شده است نماینده‌ای از سوی خود معرفی کند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today