فارس/ مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان اردبیل موظف به استفاده از اکسیژن‌های طبی استاندارد هستند.

هاشم علایی، مدیرکل استاندارد استان اردبیل در نشست کمیته فنی اداره‌کل استاندارد استان اردبیل با اشاره به اجباری بودن استاندارد گاز اکسیژن طبی، شیر و سیلندر محتوی، اظهار کرد: با توجه به این‌که گاز اکسیژن طبی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، همه مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها موظف به استفاده از اکسیژن طبی استاندارد هستند.
وی با اشاره به اینکه گاز اکسیژن طبی به‌دلیل ارتباط مستقیم با سلامت بیماران بسیار حائز اهمیت است، افزود: به‌منظور حفظ سلامت و ایمنی بیماران و جلوگیری از خطراتی که ممکن است در اثر استفاده از گاز اکسیژن با خلوص پایین‌تر از استاندارد ایجاد شود، کلیه تولیدکنندگان این فرآورده باید در تولید گاز اکسیژن طبی، الزامات استاندارد را رعایت کنند.  
مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد: براساس استاندارد ملی مربوط، درصد خلوص اکسیژن طبی در سیلندر‌ها باید حداقل ۹۹درصد و میزان گازهای دی‌اکسیدکربن و منواکسیدکربن نیز به ترتیب حداکثر ppm ۳۰۰ و ppm ۵ و همچنین رنگ این سیلندرها نیز باید سفید باشد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today