مهر/ مدیرکل راهداری خراسان شمالی آخرین وضعیت فرونشست جاده بجنورد به آشخانه را تشریح کرد.

محمد مشتری، مدیرکل راهداری خراسان شمالی آخرین وضعیت فرونشست جاده بجنورد به آشخانه را تشریح و اظهار کرد: تا عید نوروز بخشی از بهسازی این جاده انجام می‌شود.
مدیرکل راهداری خراسان شمالی عنوان کرد: تا عید نوروز بخشی از بهسازی این جاده انجام می‌شود.
وی بیان کرد: با توجه به ناحیه‌ای بودن فرونشست، این اقدامات مسکن است و تضمینی برای ایجاد مشکل جدید نیست.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today