صدا و سیما/ مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج اعلام شد.

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج به صورت زیر است:
1- میان جاده، میدان سپاه، میدان جمهوری
2- مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، دولت‌آباد هفت تیر، میدان جمهوری
3- میدان شهدا، میدان سپاه، میدان جمهوری
4- مسجد جامع گوهردشت، میدان سپاه، میدان جمهوری
از میدان والفجر تا میدان سپاه هم به حضور دانش آموزان اختصاص دارد، محل تجمع میدان سپاه و جمهوری 
مسیرهای راهپیمایی سایر شهرستان‌های البرز نیز فردا اعلام می شود.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday