فارس/ با حکم فرمانده کل انتظامی کشور، حمید هداوند به سمت فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شد.

با حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، سردار حمید هداوند به سمت فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شد.
هداوند پیش از این جانشین فرمانده انتظامی پایتخت بود که جایگزین سردار محمدیان شده است که چندی پیش به سمت فرماندهی انتظامی پایتخت منصوب شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday