مهر/ در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان بارش برف در شهر کرمانشاه آغاز شد.

بارش برف در شهر کرمانشاه تا فردا ادامه دارد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today