مهر/ بارش سنگین برف در استان البرز موجب سفیدپوش شدن این استان شده است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday