مهر/ در پی بارش شدید باران رودخانه حرمیان در ثلاث‌ باباجانی طغیان کرد.

با ورود سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه و بارش شدید باران در شهرستان ثلاث‌ باباجانی، رودخانه حامیان واقع در این شهرستان طغیان کرد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today