صبح ساحل/ در روز نخست سال، اداره کل هواشناسی هرمزگان از افزایش و رشد ابر در غالب نقاط استان، همراه با بارش پراکنده باران و در برخی مناطق استان همراه با رگبار باران و رعدو برق خبر داد.

این اداره همچنین لیستی از میزان بارش ایستگاه های سینوپتیک استان در ساعات گذشته را منتشر کرد که حاجی آباد صدر نشین بارش های بهاری بود.
حاجی آباد: 11
پارسیان: 2
کیش: 0.7
جزیره سیری: 0.5

رودان: 0.5
جزیره لاوان: 0.1

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today