ایمنا/ سازمان هواشناسی کشور، وضعیت هوای تعدادی از شهرهای استان اصفهان را در ششم فروردین‌ماه تا ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد.‌

اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:
اصفهان: آسمان کمی ابری افزایش ابر و رگبار باران / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد
شرق اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد
نجف‌آباد: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد
کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد
سمیرم: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد
خوانسار: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد
مبارکه: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۵ درجه سانتی‌گراد
شهرضا: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد
دولت‌آباد: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today