صدا و سیما/ با تشدید ناپایداری‌ها، فردا (دوشنبه) تا اواخر وقت سه‌شنبه، بارش باران و در پاره‌ای نقاط رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شد.

کارشناسان هواشناسی برای امروز جوی نسبتا پایدار و از اواخر وقت امشب، افزایش  ابر پیش بینی کردند.
با تشدید ناپایداری ها، فردا دوشنبه تا اواخر وقت سه شنبه، بارش باران و در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق پیش بینی شد.
شدت بارش ها بیشتر برای جنوب و شرق استان ( اسفراین، فاروج، شیروان و بخش هایی از بجنورد و راز و جرگلان) خواهد بود.
فردا دوشنبه، چهار تا شش درجه کاهس دما در گرم ترین ساعات روز پیش بینی شد و روز چهارشنبه با برقرار شدن جوی نسبتا پایدار، دوباره دما در گرم ترین ساعات روز، افزایش محسوس خواهد یافت. 
برخی توصیه های هواشناسی کاربردی با توجه به هشدار زرد هواشناسی ( ویژه فردا دوشنبه و پس فردا سه شنبه) عبارتند از:

۱.منع تردد و اقامت در ارتفاعات، بستر رودخانه ها و مسیل ها، در شرایط نامساعد جوی؛
۲. ممنوعیت محلول پاشی، سمپاشی و بتن ریزی با توجه به پیش بینی بارندگی؛
۳. بازدید و اطمینان از استحکام تاسیسات کشاورزی و سازه‌های موقت.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today