فارس/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: با توجه به همزمانی سال نو و رمضان، خوشبختانه در تامین و عرضه گوشت هیچ مشکلی نداشته‌ایم.

علی چاله‌چاله، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار کرد: در ایام نوروز  ۳۰۰ تن مرغ گرم، ۱۰۰ تن مرغ منجمد، حدود ۹۰ تن دام سنگین و ۷۰ تن گوشت منجمد قرمز توزیع شده است.

وی با اشاره به جلساتی با محوریت دامپزشکی استان و با حضور کشتارگاه‌ها در روزهای پایانی سال برگزار شده، گفت: در این جلسات تصمیماتی اتخاذ شد و برای هر کدام از کشتارگاه‌ها زمان و میزان کشتارهایی مشخص شده. در همین رابطه به صورت مستمر بازرسی‌هایی انجام شد که خوشبختانه تمامی کشتارگاه‌ها طبق برنامه کشتار داشتند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در سه روز پایانی سال با یک رکورد کم سابقه بالغ بر یک‌هزار تن مرغ و ۴۰ تن دام سنگین کشتار شد.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: با توجه به همزمانی سال نو و رمضان خوشبختانه در تامین و عرضه گوشت هیچ مشکلی نداشته‌ایم.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today