آخرین خبر/ رهبر انقلاب در بیانات روز اول فروردین امسال بر ضرورت ایجاد تحول تأکید کردند و الزاماتی برای آن برشمردند.

ایشان با الهام از دعای «حَوِّل حالَنا إلی أحسنِ الحال» مسئله‌ «تحوّل» را به‌عنوان یکی از ضرورت‌های امروز جمهوری اسلامی مطرح فرمودند. 
آیا «تحوّل» مورد اشاره رهبر انقلاب صرفاً یک تاکتیک مقطعی است یا اینکه مسئله‌ای ریشه‌ای و برآمده از مبانی فکری ایشان است؟