ایرنا/ رئیس شعبه دوم بدوی اداره‌کل تعزیرات قم گفت: یک واحد صنفی نانوایی به دلیل اصرار بر تخلف کم‌فروشی در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان قم به تعطیلی محکوم شد.

محمدرضا عینی، رئیس شعبه دوم بدوی اداره‌کل تعزیرات قم اظهار کرد: پرونده کم‌فروشی یک واحد صنفی نانوایی به دلیل اصرار بر تخلف کم‌فروشی به ارزش پنج میلیون و ۸۹۰ هزار ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان قم مطرح و رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه پس از تفهیم اتهام و دریافت دفاعیات به دلیل ارائه نکردن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز اعلام کرد و متهم را علاوه بر نصب پارچه محکومیت بر سر در واحد صنفی به مدت ۲ ماه، تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و تعطیلی به پرداخت مبلغ ۲۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی، بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان در بازرسی از این نانوایی گزارش تخلف کم‌فروشی را تنظیم و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday