باشگاه خبرنگاران/ مصالحه دو طایفه ریگانی بعد از گذشت ۷ سال با وساطت جمعی از مسئولین، ریش سفیدان، معتمدین و سران طوایف انجام شد.

در این مراسم فرماندار و رئیس شورای تامین ریگان از همه افرادی که امر خیر و خداپسندانه عفو و گذشت خانواده مقتول از قصاص نقش آفرینی کردند و بخشش فوق العاده‌ای را رقم زدند، قدردانی کرد.

مراد آبیار، فرماندار ریگان اظهار داشت: قتل عمد یک گناه بسیار بزرگ و کبیره است که حقی را برای اولیای دم ایجاد می‌کند و آن‌ها می‌توانند از این حق خود استفاده کنند یا از آن گذشت کنند.

او بیان کرد: خداوند متعال می‌فرماید بهتر آن است که اولیای دم از حق قصاص خود بگذرند و بخشش داشته باشند. 

فرماندار ریگان گفت: چنانچه اولیای دم از حق قصاص خود بگذرند و مصالحه کنند و بخشش داشته باشند، اجر و صبری مثال زدنی را در پی خواهد داشت. 

آبیار در این جلسه با وساطت از خانواده مقتول خواست که از حق خود بگذرند، چرا که در بخشش برکات زیادی است. 

او عنوان کرد: همین روحیه گذشت است که موجب شده است انسان به درجه‌ای برسد که حتی فرشتگان قادر نیستند به این درجه دست پیدا کنند و اینجاست که انسان اشرف مخلوقات می شود.


آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar