ایرنا/ استاندار سمنان گفت: استان سمنان با کمبود ۵۱۰ لیتر بر ثانیه آب در حوزه شهری و ۳۵۰ لیتر بر ثانیه در حوزه روستایی مواجه است.

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان اظهار کرد: ۹۹ و چهار دهم درصد مساحت استان سمنان با خشکسالی روبرو است که از این‌ میزان ۸۰ درصد آن شدید و بسیار شدید است.

استاندار سمنان گفت: اولویت تامین آب در استان سمنان در بخش آشامیدنی است و باید تمامی امکانات و تجهیزات استان برای تامین آب آشامیدنی مورد نیاز به‌کار گرفته شود.

وی بیان کرد: علاوه بر وقوع خشکسالی، میزان بارندگی در استان سمنان کاهش یافته و گرمای هوا در استان طی چند سال گذشته افزوده شده است.

استاندار سمنان افزود: استان سمنان توان تامین بسیاری از کالاهای مورد نیاز دیگر استان های کشور را دارد و همچنین از جذب ۲۰ هزار نیروی کار در واحدهای صنعتی و تولیدی استقبال می‌شود.

مردم استان سمنان طی روزهای گذشته قطعی آب و افت فشار را تجربه می‌کنند.

استان سمنان سالانه ۱۳۳ میلیون متر مکعب کسری آب‌های زیرزمینی و سه و ۲ دهم میلیارد مترمکعب کسری مخزن انباشته دارد.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today