ایرنا/ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پایداری هوا طی بیش از یک هفته اخیر موجب شده کیفیت هوای کلانشهر مشهد در یازدهمین روز از خردادماه نیز در شرایط سالم برای تنفس شهروندان قرار داشته باشد.

مهدی اله‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد۷۴ نشانگر هوای سالم است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته نیز با عدد ۹۱ از سالم بودن هوا حکایت دارد.
وی با بیان این که کیفیت هوا در منطقه طرق در شرایط پاک و در منطقه شهید مفتح در شرایط آلوده و وضعیت هشدار است، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۲۱ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط سالم گزارش شده است.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today