صدا و سیما/ کیفیت هوای کلانشهر مشهد در سیزدهمین روز از خردادماه به دلیل افزایش حجم آلاینده‌ها طی هفته جاری در وضعیت هشدار و شرایط ناسالم برای تنفس شهروندان قرار گرفته است.

مهدی اله‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۴ نشانگر هوای سالم است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۶ از سالم بودن هوا حکایت دارد. 
اله‌پور با بیان اینکه کیفیت هوا در مناطق سرافرازان، شهید مفتح، پایانه امام رضا(ع)، خاقانی، شهید کریمی، شهر، چمن و الهیه در شرایط ناسالم و آلوده قرار دارد، افزود: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۵ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط سالم گزارش شده است.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today

آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today