باشگاه خبرنگاران/ گور ایرانی یا گور، زیرگونه‌ای از گورخر آسیایی بوده که در معرض خطر انقراض قرار دارد و این روز‌ها در پارک ملی توران شاهد تولد سومین گورخر ایرانی هستیم.

گورخر ایرانی یکی از گونه‌های جانوری شاخص و بارز علف‌خوار تک‌سُم حیات وحش است. به گفته بهراملی ظاهری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی توران پویا و دارای تنوع ژنتیکی مطلوب و بالایی است.
ظاهری با بیان اینکه پروژه احیای گورخر در پارک ملی کویر پس از چند دهه، چند سال قبل از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اجرایی شد گفت: تنوع ژنتیکی مناسب ازجمله ویژگی‌های است که سبب شده امید‌ها برای احیای مجدد گورخر‌ها در پارک ملی کویر زنده شود.
اولین و دومین کره گورخر ایرانی در سال ۱۴۰۲ در پارک ملی کویر شهرستان گرمسار در استان سمنان به دنیا آمدند.
براساس سرشماری که سال گذشته در پارک ملی توران انجام شد جمعیت گورخر آسیایی در این منطقه به بیش از ۱۷۵ رأس رسیده است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today